“Elementer I+II”- kultegninger eet værk – hhv. 1,5 og 2 x 1,5 m – 2013 – pris efter aftale – Foto: Poul Ib Henriksen

Anja Christensen - Billedkunstner