PUTTING PIECES TOGETHER

PUTTING PIECES TOGETHER sætter mennesket i fokus. Jeg har undersøgt sammenhængen mellem krop og sind, og forsøgt at afdække menneskets mentale tilstand via kroppen. Hvordan afspejles mentale tilstande i kropslige udtryk? Hvad er menneskets væsen? Og hvordan kommer det til udtryk via kroppen?

Indenfor videnskaben fører kropslige reaktioner via følelser til erkendelse -en proces, der er nødvendig for skabelse af bevidsthed. Menneskets bevidsthed er via adfærd og nervemønstre med til at forme kroppen. Måden vi lever på, sætter sig spor i vores krop -noget foregår bevidst, andet ubevidst.

Jeg har nærmet mig de spørgsmål fra en ganske uvidenskabelig og æstetisk vinkel. Mennesket undersøges som det sammensatte væsen, det er.

PUTTING PIECES TOGETHER kredser om det stillestående og uforløste, men også om det håbefulde, svangre og spirende menneske.

PUTTING PIECES TOGETHER er en installation af sammensatte tekstile objekter, der taler om menneskelige egenskaber og tilstande, afledt af den humane anatomi. Et område, som indenfor lægevidenskaben stadig rummer en uforløst konflikt mellem opfattelsen af mennesket som person og opfattelsen af mennesket som et stykke biologisk liv.

Her zoomes ind på både indre og ydre dele af menneskekroppen.

Intruding white, rum-installation (2011) – Fotos: Thomas Knoop

Tekstile vævsprøver og dissektionsanalyser lever deres eget liv på væggen og et stort selvgenererende anatomisk objekt indtager rummet.

Det handler om kroppen som krop, det kropsligt sansede, den levende krop, farver fra kroppens indre, spændte og afslappede organiske former.
At se på kroppen, at mærke kroppen, at leve i kroppen, at være krop,

spændinger, knuder, snørkler, kødfulde farver, gråt væv, hår, hud og indre tilstande.Forskydning, omformning, deformering, vækst, sårbarhed, blotlægning, forvandling, åbninger, udposninger og en tiltrækning af det sanseligt fysiske i en eksperimenteren med det skønne og det frastødende.

Detalje af Intruding white (2011) – Fotos: Thomas Knoop

Strung up, vægmontage (2011) – Fotos: Thomas Knoop

Detalje af Strung up, vægmontage (2011) – Fotos: Thomas Knoop

Anja Christensen - Billedkunstner