Nicolai

“SPACES”
En tværæstetisk udstilling af billedkunstner Anja Christensen og arkitekt og mediekunstner Birgit Kjærsgaard

EN INTRODUKTION af Trine Rytter Andersen

Anja Christensen og Birgit Kjærsgaards samarbejde tager afsæt i den fælles motivation; ønsket om via kunsten at sætte fokus på begreberne nærvær og fordybelse. ’SPACES’ er derfor en udstilling, der forsøger at engagere den besøgende i et nærvær, som bl.a. etableres gennem oplevelsen af skulpturkroppens uoverskuelige og amorfe materialitet og fordybelse i meditative virtuelle 3D-billedformationer.

Dette fokus skal forstås i lyset af den udprægede rastløshed, som kendetegner individet i det senmoderne samfund.

I takt med at informationsstrømmene mangedobles og tempoet i samfundet skrues op, sættes sindet under pres, fordi det simpelthen bliver sværere for det enkelte menneske at orientere sig og navigere i en verden, der forekommer ustabil og grænseløs.

Når verden er usammenhængende og alle ting udskiftelige, er vi tilbøjelige til enten at hænge fast i fortiden eller jage fremtiden. At være til stede i nuet stiller ekstraordinære krav til vores psyke, for kun med kontakt til en stærk personlig kerne kan vi skabe stabilitet i livet og være til stede i nuet.

Loosening the Grip, rum-installation (2014) Foto: Poul Ib Henriksen

Anja Christensen og Birgit Kjærsgaard har uafhængigt af hinanden opsøgt østens traditioner for der at søge svar på nogle af de udfordringer, som de oplever at vestens materialistiske og rastløse livsform skaber for os. Rastløsheden forvandles der, hvor der findes traditioner for at forstå sig selv i forhold til verden gennem rituelle og meditative praksisformer, som nedtoner materialisme for bl.a. at styrke indre ro, nærvær i nuet, taknemmelighed og spiritualitet.

SPACES er opstået gennem teoretisk og praktisk research – kunstnerne har arbejdet med egne livspraksisser og med meditation. Dette ligger som spor i værkerne, der ofte bliver til gennem langsommelige tilblivelsesprocesser og derved i sig bærer den fordybelse, som skal anråbe eller vække et nærvær hos beskueren og pege på sammenhængen mellem en indre og en ydre verden. Udstillingen efterstræber det punkt eller mellemrum i tiden, hvor vi møder os selv i nuet, fordi sindet for et kort øjeblik er i ro og ikke plager os med sit tankemylder. Dér i det tankefrie men sanselige og årvågne ’space’, kan vi måske få et glimt af hvem vi er og hvorfor vi er her.

Anja Christensen har skabt et nyt skulpturelt installationsværk samt en serie nye kultegninger.

Værkerne er inspireret af læsning om bevidsthedens kompleksitet og udviklingspotentiale.

Formelt mimer værkerne ’neurale netværk’, hvor den ene del er en tekstil rum-installation, der består af et organisk netværk bygget i og spundet sammen med rummet. Værket er en helhed sammensat af mange elementer, organiske objekter, knudrede gevækster, fine strukturerede former, erindringer i form af objekter, indspundne eller sammenvoksede med netværket. Materialerne er tekstil af varierende elasticitet og med forskellige egenskaber. Den kunstneriske hensigt er at udfordre materialernes fysiske grænser f.eks. ved at strække,

trævle og på andre måder belaste dem så meget, at de ændrer karakter og i samspillet med de andre elementer transformeres til noget nyt. Ved at udforske måden objekterne og materialet opfører sig på, forsøger Anja Christensen at skabe associationer til det kaos og den kompleksitet bevidstheden rummer. Skulpturen er uoverskuelig og kan i virkeligheden kun opfattes fragmentarisk ved at beskueren zoomer in og ud på forskellige detaljer.

Den anden del er store kultegninger, som i dialog med rum-installationen bidrager til den æstetiske undersøgelse af bevidstheden. Tegningerne er i udgangspunktet intuitive og arbejdet med materialet skaber via bevægelsesmønstre forbindelsen mellem indre og ydre form.
Fortsættes mellem fotos….

Kultegninger på papir (2014) Foto: Poul Ib Henriksen

Bevægelsesmønstre drevet af indre impulser som trang til gentagelse, forkrampede greb, bortviskning, rotationstendenser o.a. skaber tilsammen streger og former af varierende intensitet og rytme, forskydninger, vibrerende linjer, samspil mellem lys og mørke. Størrelsesmæssigt varierer tegningerne fra 1,5 x 4 m til 1,5 x 1,5 m.

Anja Christensen har en baggrund som biolog og i sin kunst har hun længe været inspireret af sammenhængen mellem kroppen og sindet. Med afsæt i stærkt taktile installationer skabt af tekstiler bearbejdet på en måde, så de fremstår med kraftige kropslige konnotationer, har hun afprøvet forskellige kunstneriske veje til en dybere erkendelsesmæssige forståelse af det komplekse samspil mellem krop og sind.

Anja Christensen - Billedkunstner