Galleri Fuji 2013

Udstilling i juni 2013 i Galleri Fuji,Osaka, Japan i samarbejde med min japanske kollega Kanako Uemura.

Mine kultegninger er en del af en æstetisk undersøgelse af bevidstheden. En billedliggørelse af neurale netværk og en udforskning af bevidsthedens lag og udviklingspotentialer.

Tegningerne er intuitive udladninger og arbejdet med materialet skaber via bevægelsesmønstre forbindelsen mellem indre og ydre form. Bevægelsesmønstre drevet af indre impulser som trang til gentagelse, forkrampede greb, bortviskning, rotationstendenser med mere skaber tilsammen streger og former af variende intensitet og rytme, forskydninger, vibrerende linjer, samspil mellem lys og mørke.

Kanakos bidrag til udstillingen var et rum i rummet skabt til at lave tegne- og papir installationer på stedet i fællesskab. Løbende under udstillingen skabte vi nye installationer sammen. Den ene væg i rummet var et udstillingsvindue, så besøgende kunne se direkte ind i installationen. Denne installation udviklede Kanako ud fra et fælles ønske om at vores udstilling skulle udvikle sig undervejs.

En dag i installationen (2013)

Der arbejdes (2013)

Udenfor galleriet

Udstillingen hænges op (2013)

Indgangen til galleriet

Rum-view (2013)

Anja Christensen - Billedkunstner