Visuel informationssøjle på Rockwool

I januar 2006 var vi (to designere og en billedkunstner)
i praktik hos Rockwool. Vi startede en idéudviklingsproces med en gruppe medarbejdere for at pejle os ind på, hvilke behov vi skulle tage udgangspunkt i på stedet. Det viste sig, at medarbejderne følte behov for en mere samlet og tydelig information internt i virksomheden.

Vores forslag til at imødekomme dette behov var en søjle, hvor intern information kunne formidles visuelt (se foto).

Søjlen var samtidig en udsmykning baseret på fotos, vi havde taget i produktionshallen. Disse blev via en trykteknik overført til kvadratiske metalplader.

På disse plader kunne virksomheden med små magneter hænge fotografier af aktuel information op. En side af søjlen kunne bruges til at hænge fotos af sikkerhedsproblemer på og en anden succeshistorier fra hverdagen i virksomheden o.s.v.

Det er således en udsmykning under stadig forandring, der med vores fotos i samspil med virksomhedens fotos løbende skifter udtryk.

Rockwool købte projektet.

Anja Christensen - Billedkunstner