Beskrivelse af projekt til Stenomuseet

Stenomuseet arrangerede i 2006 en udstilling omhandlende lægen og videnskabsmanden Ole Worm, der levede i 1600-tallet. Mit bidrag til denne udstilling var en kunstnerisk formidling af overtroen i den tid han levede.
Jeg valgte at visualisere overtroen i billeder. Via fotografier formidlede jeg udvalgte eksempler på overtro i Ole Worms tid. Billederne kørte i et diasshow med en ledsagende tekst, der kort fortalte om den overtroiske sammenhæng. Der følger et par eksempler.

I det sydlige Rusland voksede en plante på hvis top, der groede lam.
I 1641 fik Ole Worm af en ven overrakt et stykke skind fra et skytisk lam fra en sådan lammebærende plante.

Sten og fossiler mentes at formere sig kønnet. Fossiler var af gud indgivet sædekornskraft til at formere sin art, når de rette vækstbetingelser var til stede.

De gamle grækere, fra hvem mange videnskabsmænd i middelalderen, hentede deres viden, menate at: Mennesket bestod af fire vædsker: blod, slim, sort og gul galde. Ens sundhed afhang af, om der var ligevægt imellem disse vædsker i kroppen.

Anja Christensen - Billedkunstner