Maleworkshop hos Logica

I 2010 udviklede jeg sammen med min kollega Helle Vinter en udsmykning sammensat af malerier, medarbejderne på Logica havde lavet under en maleworkshop. I workshoppen deltog 250 medarbejdere, som blev vejledt af 10 billedkunstnere. Workshoppen blev afholdt i forbindelse med en visionsdag, som Logica afholdt for alle sine medarbejdere.

Udgangspunktet for malerierne var de visioner for Logica, der kom frem under idéudvikling med medarbejderne. Medarbejderne arbejdede i små grupper, og malede ud fra nogle præmisser, som de vejlende billedkunstnere havde fremlagt.

Anja Christensen - Billedkunstner